Critical Mass
Advertisement

Home > List of rides > Israel > Beer Sheva   Look up on Google / Wikipedia

בבאר שבע מאורגנת כרגע רכיבת המסה הקריטית ע"י "מגמה ירוקה".

מסה קריטית למען שבילי אופניים והעלאת מודעות לציבור הרוכבים[]

מסה קריטית תתקיים ביום רביעי ה30 למרץ 2011 בשעה 16:30

יציאה מרחבת מרכז המורים מול אוניברסיטת בן גוריון

הרוכבים מתבקשים לבוא מצויידים בכלים מרעישים וקסדות.

יהיה כיף, תגיעו!

לפרטים :

אורי 0525810860

או בפייסבוק בקבוצה "מסה קריטית בבאר שבע"

Advertisement